Kontaktinformasjon


Klepp kyrkjelyd

Kyrkjekontoret: Kleppevarden 2, PB 101, 4358 Kleppe - se kart
Klepp Kyrkje: Prestevegen 7, 4358 Kleppe - se kart

Telefon: 51 78 95 55
Epost: klepp.sokneraad@klepp-kirken.no 

Gjevartenesta:
konto nr. 3290.35.01234

Sekretær

Ingunn Aandal

51789559

Send e-post

Barne og familieprest

Leif Inge Norland Brekke

51789553

Send e-post

Daglig leiar

Hilde Norland Djønne

51789551

Send e-post

Sokneprest

Andreas Haarr

51789552

Send e-post

Organist

Arne Hadland

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Kjersti Olimb Salte

51789565

Send e-post

Kantor

Ola Sotnakk

51789558

Send e-post