Nyansatte


Vi har ansatt to nye. Ta godt imot dem!

 

Liv Heidi Lie-Bjelland er ansatt som leder for konfirmant- og ungdomsarbeidet. Andrea Bjørkavoll-Bergseth er ansatt som trosopplærer.

Begge begynne i august, og da kommer vi tilbake med en større presentasjon av dem.

Vi ønsker dem begge to velkommen 😊

Tilbake