Seniorfest


SENIORFEST

PÅ KLEPPE BEDEHUS

TYSDAG 12.februar KL. 18.00

 

«SANGEN GJENNOM LIVET»

ved Anne Sofie Haarr

tidligare prost i Jæren

Elles deltek:

Johannes Byberg og Inger Marie Olsen

Solveig Arneson og Anne Mundal

Prest Morgan Fjelde

 

Det blir åresalg og bevertning

Fri entré

 

Festen er åpen for alle seniorar, så ta gjerne med deg ektefelle, venner og naboar.

 

Arr. Den norske kyrkja

Tilbake